Крушата – късометражен

Принуден да напусне своята закърняла зона на комфорт, понякога човек за човека става вълк, дори за нещо малко и тривиално като парче плод.

The Pear/Крушата е българска анимация на режисьора Петко Модев. Филмът е неговата дипломна работа за Факултета по анимация към НБУ.

2015, 7 мин.

Leave your message